განცხადება

Цветы для тебя, Цветы GIF
Цветы для тебя, Цветы GIF


[URL=http://images-photo.ru/photo/skachat_kartinki/cvety/12][IMG]/_ph/12/2/379869433.gif?1467135907[/IMG][/URL]https://edmo.do/j/3aafcr                                           ხანის   აკადემია

ხანის აკადემია

                 

                    მასწავლებლის გვერდი
 მასწაველბლის გვერდი


მოსწავლის გვერდი
 მოსწავლის გვერდი

ქართული
1. ანბანი (ჩამოვთვალოთ ანბანი)
რიგზე დალაგებულ ასოებს ანბანი ჰქვია.
ქართულში არის 33 ასო-ბგერა. აქედან 5 ხმოვანი და 28 თანხმოვანი.

2.მარცალი (ასოს ან ასოთა ჯგუფს, რომელშიც არის ერთი ხმოვანი მარცვალი ეწოდება)

სიტყვაში იმდენი მარცვალია, რამდენი ხმოვანიც არის.შეიძლება იყვეს ერთმარცვლიანი, ორმარცვლიანი და ა.შ.საგნის აღმნიშვნელ სიტყვას არსებითი სახელი ჰქვია.

არსებითი სახელის კითხვებია: ვინ? რა?


თუ არსებითი სახელი ერთ საგანს აღნიშნავს, იგი მხოლობით რიცხვშია.
თუ არსებითი სახელი ერთზე მეტ საგანს აღნიშნავს, იგი მრავლობით რიცხვშია.
გოჭი არსებითი სახელია; იგი ერთ საგანს აღნიშნავს და მხოლობით რიცხვშია.
გოჭებიც არსებითი სახელია, მაგრამ ერთზე მეტ საგანს (ორს, ათს, ათსსა და მეტს), მრავალ საგანს აღნიშნავს და მრავლობით რიცხვშია.
გოჭი მხოლობით რიცხვშია.
გოჭები მრავლობით რიცხვშია.
მრავლობითი რიცხვი იწარმოება -ებ ბოლოსართის მეშვეობით. ანუ -ებ ბოლოსართი მრავლობითი რიცხვის ნიშანია. იგი დაერთვის მხოლობით რიცხვში მდგარი სახელის ფუძეს. მაგ., ვაშლი - ვაშლ-ებ-ი, არწივი - არწივ-ებ-ი.


საგნის მოქმედების აღმნიშვნელ სიტყვას ზმნა ჰქვია.
ზმნის კითხვებია:  რას აკეთებს? რას შვრება? 


წინადადება


წინადადება სიტყვებისაგან შედგება.

წინადადებაში შეიძლება იყოს ორი სიტყვა, სამი სიტყვა და მეტიც.

კითხვის დროს წინადადების ბოლოს წერტილთან ვჩერდებით.

წერის დროს წინადადების ბოლოს წერტილს ვსვამთ.


თუ სიტყვაში ხმოვანთან ერთად თანხმოვანია, ის გადაიტანება ხმოვანათან ერთად:
ქუ-დი, ბე-ღე-ლი, ცი-ცი-ნა-თე-ლა.


როცა სიტყვაში ორი თანხმოვანი ერთადაა დაჯგუფებული, პირველი თანხმოვანი პირველ მარცვალთან დარჩება, მეორე თანხმოვანი მეორე მარცვალს გაჰყვება.
 კიტ-რი, გოგ-რა, ვაშ-ლი, ძაღ-ლი...


თუ სიტყვაში ხმოვანთა შორის ორი თანხმოვანია, ერთი თანხმოვანი პირველ ხმოვანთან რჩება, მეორე გადაიტანება მომდევნო ხმოვანთან ერთად.
კურ-დღე-ლი.თუ სიტყვაში ხმოვანთა შორის დაჯგუფებულია სამი, ოთხი, ხუთი თანხმოვანი, ერთი პირველ ხმოვანთან დარჩება, სხვები გადაიტანება მომდევნო ხმოვანთან ერთად.
მაგალითები: ვერ-ხვი, მარ-ჯვნივ, ვარ-სკვლა-ვი.                               
                 

რიცხვითი სახელი

რაოდენობითი რიცხვითი სახელი

 რაოდენობითი რიცხვითი სახელი აღნიშნავს საგნის რაოდენობას. მისი კითხვაა რამდენი?          

რიგობითი რიცხვითი სახელი

რიგობითი რიცხვითი სახელი აღნიშნავს საგნების რიგს. მისი კითხვებია: მერამდენე? რომელი?
                          

ზედსართავი სახელი

სიტყვა, რომელიც დაერთვის არსებით სახელს და აღნიშნავს, როგორი არის საგანი, ზედსართავი სახელია.


კავშირი

         ისეთ სიტყვას, რომელიც აერთებს ორ სიტყვას ან ორ წინადადებას, კავშირი ჰქვია.კავშირებია: და, თუ, მაგრამ, ხოლო, რომ და სხვ.


ნაცვალსახელი

ისეთ სიტყვას, რომელიც არსებითი სახელის ნაცვლად იხმარება, ნაცვალსახელი ჰქვია.მე, ჩვენ, შენ, თქვენ, ის (იგი), ისინი, მან, მას , მათ პირის ნაცვალსახელებია.
მე და ჩვენ პირველი პირის ნაცვალსახელებია
 შენ და თქვენ - მეორე პირისა, 
ის , ისინი, -  მესამე პირის ნაცვალსახელებია.

                                                          ბუნება

გვ.149-დან-153-მდე ვისწავლოთ სიტყვები და მისი განმარტებები.
გვ.10-11
რა არის კოსმოსი?
რა არის თანავარსკვლავედი?
სულ რამდენი თანავარსკვლავედია?
რას ეწოდება გალაქტიკა?
რა არის ირმის ნახტომი?
 გვ.12-13

რა არს მზე?
როგორია მზე?
როგორი ფორმა აქვს დედამიწას? 
დედამიწა რა არის?
მზის ამოსვლას და ჩასვლას რა ეწოდება?
 გვ.14-15

რა არის მთვარე?
არის თუ არა სიცოცხლე მთვარეზე?
რა არის კრატერი?
რის შედეგად ჩნდება კრატერები?
გვ.16-17

 რა არის ჩრდილი?
როდის არის ჩრდილი ყველაზე გრძელი?მოკლე?


 რა არის სიცოცხლე?სიცოცხლისათვის გვჭირდება?

გვ.20-21

ცხოველები? კვების მიხედვით
როგორ იკვებებიან მცენარეები?
გვ. 22-23

სუნთქვა ?
ადამიანები,ძუძუმწოვარი ცხოველები და ფრინველები რითი სუნთქავენ?
თევზები?
გვ.24-25
 მცენარეების გამრავლება და ზრდა?
რა არის ნექტარი?
როგორ იზრდება მცენარე?
 გვ.28-29

რომელ ცხოველებს უწოდებენ კვერცხისმდებელებს?
ცოცხლადმშობს?უღელტეხილი?
 რუკაზე რომელი ფერებით აღინიშნება?
გვ.30-31

მთა?ვაკე? ბორცვი/გორაკი?ქედი?
გვ.34-35

ოკეანეები?ზღვები?
ოკეანეებისა და ზღვების გასაზომი ხელსაწყო? 
რატომ ჰქვია შავ ზღვას ,,ორსართულიანი'?
გვ. 38-39
ტბები და წყალსაცავები?
გამდინარე? გაუდინარი? 
ყველაზე ღრმა ტბა დედამწაზე?
ყველაზე ლამაზი ტბა?

გვ.40-41                                          ხელოვნება


 მათემატიკა-
 სივრცული გეომეტრიული ფიგურები: ან ამოვიცნოთ) გამრავლების ტაბულა-ბოლომდე.

     
1 комментарий:

  1. თუ რამე შეკითხვა გაქვთ დამიწერეთ კომენტარებში.    ОтветитьУдалить