გამოცანები


გ ა მ ო ც ა ნ ე ბ ი

მიწაზეა გართხმული და
მწვანეა,ხავერდის მსგავსი,
ბალახი არ არის, ხშირად
ხეზეც ნახავ ჰქვია... (ხავსი)
***********************************
რეცხავს ენერგიულად და,
ავლებს,წურავს თუ კი ჩართავ,
თავის საქმეს შეასრულებს,
ყველაფერს ის თვითონ მართავს.(სარეცხის მანქანა)
******************************************
დახნა, დათესა მინდორი,
კიდეც დაფარცხა ხნული,
ცხენი ან ხარი არ უძღვის,
კოფოზე ადგას რული,
ხმაურით იკლებს გარემოს,
სულ გააყრუა ყური.(ტრაქტორი)
*************************************************
ჭკვიანია ის უზომოდ,
თუ გინდა ატარე ხელით,
გსურს?- წიგნადაც გადაშალე,
თვალებისა არის მტერი.(ლეპტოპი)

***********************************************************
სპილოსავით ხორთუმი აქვს,
ფრენს და ბზუის შინ და გარე,
მწერი არის ის პაწია,
იცის კბენა ძლიერ მწარე.(კოღო)
****************************************************
ღამით ცაზე დასეირნობს,
გაანათა არე მარე,
მეგობრებიც ბლომადა ჰყავს,
შენც მიხვდები არის (მთვარე)
*******************************************************

ის სტუმარი,- მხატვარია,
ბუნებისგან მოგზავნილი,
თუ ეზოში შეეგებე,
აკაკუნე კბილზედ კბილი,(ყინვა)
*****************************************************
ზღვაში ცურავს,ცხოველია,
დიდზე დიდი,-როგორც გემი,
მისი ქონი წამალია,
სახელი აქვს მას .....(ზვიგენი)

**********************************************
კენკრა არის ის მცენარე,
მყისვე გიკბენს,ახლე ხელი!
ჩაიში ყრი მის მურაბას,
როცა აგტკივდება ყელი.(ჟოლო)
*****************************************
სანაძლეოს დავდებ თქვენთან,

ეგ რომ ვერვინ გამოიცნოს,
ათიანებს ჩავუხატავ,
სხარტ-გონება ზვიადს,ციცოს,

ოთხ მშობელმა,თორმეტი ჰშვეს,
თითო თვით უფროსი შვილი,
თითოეულსა ოთხ-ოთხი ჰყავს,
ცოტა მეტიც შვილიშვილი,

იმათ კიდევ შვიდ-შვიდ ჰშობეს,
მშობელთათვის,შვილთა შვილი,
დაფიქრდი და გამოიცნობ,
თუ გაქვს თანაც შენ სურვილი. (წელიწადის 4 დრო, 12 თვე ,4 კვირა და 7 დღე)
***********************************
თეთრ თოვლზე ამოიწვერა,
და გაიშალა ის ხელად,
თეთრ სამოსელში ჩაცმული,
რა ყვავილია?-(ენძელა)
*************************************
ისიც მყისვე იმეორებს,
თუ რა უჩურჩულე ყურში,
ჭრელა-ჭრულა ფრინველია,
მრგვალნისკარტა......(თუთიყუში)
*******************************************
დამდგარ წყალში გაშოლტილა,
ჭამით გაებერა ტიკი,
მცენარეებს,მწერებს სანსლავს,
წითელ წიგნში არის იგი,

ხმა ამოსდის საშინელი,
ტლანქია და ძალზედ ურჩი,
ერთ ადგილსა ვერ შორდება,
აქვს უზომოდ დიდი დრუნჩი.(ბეჰემოტი)

******************************************
იმას ფიჩხით ახურებენ,
და ვარვარებს შუა გული,
გადახდიან თავს მალევე,
გამოგიცხო შოთის პური.(თონე)
****************************************************
დიდი თავით,ბრტყელი,გრძელი,
ხაკის ფერი ცხოველი,
წყალში ცხოვრობს იცოდე,
არც ხვლიკია-არც გველი.(ნიანგი)
**********************************************
დავუჭერი დედიკოს,
თუმც არავინ გამიწყრა,
ცრემლი ვღვარე მხურვალე,
და თვალები ამიწვა.(ხახვი)
***********************************************
მრავალ რიგ ჩაჭიკჭიკებულ,
კბილებს ცალ ცალკე ვაცლი,
მისი კბილებით ივსება,
დიდი თუნუქის ვარცლი. (სიმინდი)
********************************************
შეეხო და დაეწვა,
პაწაწინა თითუნა,
კოლოფია საშიში,
აატირა თიკუნა.(ასანთი)
***********************************
როცა ვაბამთ,-მაშინ დადის,
ასეთი აქვს ხასიათი.(ფეხსაცმელი)
*************************************************
მუხის ძირძი რა ჰყრია?
გეკითხებათ თამუნა,
გაიარა გოჭუნამ,
უცებ ჩაახრამუნა.(რკო)
****************************************

რა ჩაჰყარა ჩაიში,
თმახუჭუჭა გიზომ?
ორი კოვზი არ ეყო,
ტკბილი არ არისო.(შაქარი)
****************************************
ხელის გულს თუ უჩვენებ,
ცოტაღა დაფიქრდი,
ცივ ზამთარში ზემოდან,
რა გეცემა?(ფიფქი)
******************************************

გემებს თავისკენ მოუხმობს,
ღამით ციმციმებს წითლად,
კოშკის თავზე რომ ანთია,
აბა რა არის მითხარ?(შუქურა)
-----------------------------------------
ზღვაში რაღაც მოგეკარა,
დაგისუსხა კანი,
არც თევზია,არც ფორმა აქვს,
არც თავი და ტანი.(მედუზა)

მარანში ღრმად რომ მარხია,
ხსნიან სტუმარს რომ ელიან,
ღვინით სავსეა პირთამდე,
ნეტავი რა ჭურჭელია?(ქვევრი)

მტირალა ხეს ეძახიან,
მიწისკენ დახრილ ტ5ოტებით,
ვერ დაგინახავთ ვერავინ,
თუ ხის ქვეშ გაიშოლტებით.(ტირიფი)


ღობის ძირში ამოსულა,
არც უნდა, რომ წყალი უსხა,
მიეკარე, მიეფერე,
მითხარ ხელზე რამ დაგსუსხა?(ჭინჭარი)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
ტანი და გრძელი ნისკარტი,
ფეხებად ორი ღერო,
ხის კენწეროზე აქვს ბუდე,
რა ფრინველია?(წერო)

ბალახებში იმალება,
ჭია არის გრძელი,
შხამიანი ქვემძრომია,
რა ყოფილა?(გველი)
======================

ყველა მისით ვარსებობთ,
ვერ წავავლე მე ხელი,
ჩვენს ფილტვებშიც ნავარდობს,
რა ყოფილა?(ჰაერი)
***************************************
ცაში მაგრად ხმაურობს,
ეტლსა დაახრიგინებს,
მერე შუქსა უშვებს,
წვიმაც წამოუშენს.(ჭექა-ქუხილი)
_________________________

თეთრი ბამბა ცაში ფრენს,
ზოგიც მუქი ფერია,
ცოტა ქარიც დაუქროლებს,
ეგეც არაფერია,
მერე წყალსაც გადმოღვრის,
ცხელ ზაფხულში ელიან.(ღრუბელი)
===================================
ერთმანეთზე დააწყვეს,
ბევრი ჩალა ბულა,
მერე თავზეც გადახურეს,
ის თივის ხუხულა,
ადვილად გამოიცნობ,
დაიბენი თუ რა?(ზვინი)
-----------------------
მინდორ ველზე დახტის,
ყანებზე აქვს თვალია,
მწვანე ფერის მწერია,
და მას ჰქვია (კალია)
++++++++++++++++++++++++++++++

ის შვიდფერა მრგვალი ხიდი
გაჭიმულა ცისა თაღზე,
ვერც ვერტმფრენით ვერ მისწვდები,
და ვერც კიბით გახვალ მასზე.(ცისარტყელა)
________________________________________
ის ყველაფერს თეთრად ღებავს,
შეეხება რაიმეს თუ კი,
ყველა თბილად ჩაცმულია,
ციდან ცვივა ბატი ბუტი.(თოვლი)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
შინაური ცხოველია,
შენც იცი მას რა ჰქვია,
ხშირად კუდით გეფერება,
და სულ კნავის როცა შია.(კატა)
=+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
აფრიკაში ცხოვრობს იგი,
ფრინველია დიდზე დიდი,
სწრაფად დარბის, არ დაფრინავს,
და ფეხზე აქვს ორი თითი.(სირაქლემა)
_____________________________________
ის რკალივით ჯოხი არის,
ისარი აქვს შუაში,
და მსხვილ ძაფით ამაგრებენ,
რკალს ორივე თავში,
სათამაშო გიყვართ ვაჟებს,
ყველასა გაქვთ სახლში.
(მშვილდი)

ფუტკრის სახლი არის იგი,
სულ ოთხ ფეხზე მდგარი,
სამი ასო დაგჭირდება,
გამოიცან რა არი?
(სკა)
__________________________________
მუდამ წინ, წინ მიისწრაფის,
გასროლილი ისარია,
არ შეჩერდეს, წინ იაროს,
ერთადერთი მიზანია.
(დრო)
___________________________________
თუ დაფიქრდი,შენც მიხვდები,
ყურები აქვს დიდი,
ტრიალებს და ჩვენც გვაგრილებს,
გამოიცან მიდი.
(ვენტილიატორი)

Комментариев нет:

Отправка комментария