ლექსები-ენის გასატეხები

                                               
                                     
     
                         ,,ასოხატულა კუნწულებიდან''

                                                             ა
                                          არჩევანი, არადანი,
                              ალამს არხევს ალამდარი,
                              ამ მიწის და ამ ცის დარი
                             არის სადმე?
                              - არსად არის!

                                        ი 
                         იისფერი ივნისის ცა
                           ისევ ბრწყინავს  მზით გიზგიზა,
                           ივრისპირა იალაღზე
                           იფნის ისრებს ითვლის იზა,
                           ვის მიართმევს ,იცით ვისა?
                           ციცქნა ბიჭსა,ირაკლისა.
                                          
                                                   გივი ჭიჭინაძე

                                                         ია 

                                      ველში ია ამოვიდა ,
                           მიიხედა,მოიხედა,
                         ,,მწყურიაო! ჩუმადა თქვა,
                          დაძახება ვერ გაბედა.
                                                  შიო მღვიმელი

                                                     
                     დიდი დათვი დრუნჩიანი,
                    დუდღუნა და დანდალაო,
                    დილით ადრე წამომდგარა,
                     თაფლის ჭამით დამთვრალაო,
                     დამთვრალა და,და,ად,და,და!
                    რა დიდგულა გამხდარაო!


                                    ე 
                     ენაჭიკჭიკა ელენე
                     ექვს სტუმარს ერთად ელისო,
                     ეკუნას, ელდარს, ექვთიმეს,
                     ევას,ემზარს და ელისოს,
                     კედლის ჭერს სწვდება სურნელი
                     სველ-სველი ენძელებისო.

                                    მ
                 მელამ მოგაგნო, მამალო,
                 მურას მოუხმე მალეო!
                 მანამ მშველელი მოგივა,
                 მაყვლნარში მიიმალეო.
                         

                                ს
                 სოსო ასე რას ხალისობს?
                 დღეს სურვილი აისრულა,
                 საგანგებოდ შეუკერეს 
                 სამაისო მაისურა.


                            რ
                რაშს მათრახი გადავკარი
                ნაპერწკლები გადმოყარა,
                წინ გავარდა, როგორც ქარი,
                მაქრიალა შარა-შარა.


                           ჩ
   
              ჩუმად გამცალა ყვინჩილამ
              ჩარდახში არა დამრჩა რა ..
              ჩირი,ჩურჩხელა,ჩამიჩი
              ჩანთით შინ წააჩანჩალა. 

                              ვ

               ვანის ველზე ვენახი გვაქვს,
               ვბარავთ,ვმორჩნით
               ვწამლავთ,ვყელავთ,
               ვერვინ გვჯობნის სწავლაში 
               და
               ვაზის მოვლაც ვიცით ყველამ.  

               
                                 ნ
            ნამნაპკური ნანას ყანა
                ტანს იმშვენებს თანდათანა,
                ნიავს ნაზად მინდობილი
                ისმენს ნარნარ იავნანას.
      

                             ზ
            ზარი ზანზარებს უზარმაზარი,
                ზარმაც ზაზუნას დასცა თავზარი.
    
                                   ო
               ოქროსფრად მორთულ 
               ოქტომბრის ბოლოს 
               ო,როგორ უხმობს
               ოლოლი ოლოლს!

                           
              თრიალეთის მთათა კალთებს
              თავზე მთვარე დაჰქათქათებს,
              თეთრ თელასთან ფთილაა თუ
              თეოს თეთრი თრითინა თვლემს.


                          შ
                შარიშურა შინდიანში
                შტოზე შეჯდა შვიდი შაშვი.
                 შეეხვეწა შაქრო შიოს :
               -შვილო შურდულს შეეშვიო.
     
                               კ

                  კუტკალია  სკუპი-სკუპა
                 კვლავ გაჰკივის კარდაკარა
                 -კალიების მკლავი ვარ ,
                საკორკოტე ქვაბ-კასრს ვკალავ!


                             
               ლომმა დაღლილი თვალი მილულა,
               სველ ლელიანში სულს ლევს გმირულად.


                                ბ
               
                 ბილიკ-ბილიკ ბურტყუნებს
                 ბრიყვი ბელი-ბელუკა;
                -ბანით  ვჯობნი ბულბულებს,
                 ბეჭებით კი- ბერმუხას.

                                 
             
               უმაძღარა ღრუტუს უჩა
               უნაბს უყრის ბღუჯა-ბღუჯა.


                               
    
             პაპანებაში ტყის პირას
             პავლიას პაპამ პაპუნამ
             პილპილს,პრასსა და პომიდორს
             აპკურა შხაპი- შხაპუნა.


                             გ
  
             გუგუ-გუგუ ! -
             გუგულმა,
             გულჭრელათა გვარისამ,
             გამარჯობა გვისურვა,
             გული გაგვიხალისა.


                           
         
             ცივი ცვარი ცვივა ციდან,
             სცივა,სცივა ციდა ცინდალს,
             ცხიკ და ცხიკო! - აცემინებს,
             ციცქნა ცხვირი გაუცივდა.

                         

            წვიმიანში,გაწეწილი,
            წისქვილის წინ წუხს წიწილი,
            -წია,წია!-მწარედ წივის,
           წნორის წნელზე წაჰკრა წვივი.

                         ხ
        
            ხევ-ხევ ხერხი მოცუხცუხებს
             აცახცახებს ვერხვებს,მუხებს.


                           ფ
          
           ფრთაფოფინა ფარშავანგი
           ფანტავს ფერად ფერებსაო,
           ფრინველეთის დედოფლობას
           ფრიად შეიფერებსაო.


                           ქ

         ქარი დაჰქრის ბაქი-ბუქით,
         ქოხში გაკრთა ჭრაქის  შუქი,
        მაინც არ კრთის ციცქნა შუქრი,
        თავს ეფრქვევა მთავრის შუქი.

                           ყ

         ყანჩა -ყუნტა აყლაყუდა,
         რიყე-რიყე წალაყუნდა.
        აყიყინდნენ ბაყაყები,
        - გადაყლაპავს ბაყბაყდევი!


                          ძ

           ძეძვის ძირს მიძინებულმა
          ძლივს გაიღვიძა ენძელამ.
          ძოწისფერ მზეზე პატარძალს
          ძილი უთუოდ ეძნელა. 

                        ღ

          ღობის თავზე ვეღარ ვხედავ
          ღუდღუდელა ღოღნაშოსა!-
          ოღროჩოღრო ღელის გაღმა
          შეღრუტუნა ღორმა ღორსა.


                         

           ჯანსუღმა და ჯმუხმა ჯარჯიმ
           ჯადოქარზე  გაიმარჯვეს,
           ჯახი-ჯუხი აღარ გააქვს
          ჯოხის ხმლებს და აბჯარ-ხანჯლებს.


                               
           ტირის მარტი,გულს უკლავ
           შინ ჩაკეტილ პატარებს,
           ტატას ბატი ფარფატა,
           ტალახ - ტალახ ტანტალებს.


                                ჟ
                 ჟოლოს ჟვერიდან 
                 ჟინჟღლი ჟონავს,
                 ჟანგისფერ
                  ჟირაფს 
                  შეაჟრჟოლა.

                           
              ჭინჭრებშუა ჭივჭავები
              ჭანჭურს ჭამენ ჭიანაჭამს,
              ჭრიჭინები გაჭყეპილან,
              ჭინჭილებით სვამენ მაჭარს.

                                  ჰ 
                    - ჰარლალალე!
                   ჰერი!ჰერი!-
                   ჰასან,ბიჭო,
                   რა ჰანგს მღერი?
                  -ამ ჰანგს ჰქვია
                  მშობლიური,
                  ჰოდა,მიყვარს
                  ვით ჰაერი.
     


                 
         

                                 

             

Комментариев нет:

Отправка комментария